Δήλωση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ

30.12.2016

Εκ­φρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλ­λη­λεγ­γύη της και απαι­τού­με την άμεση απε­λευ­θέ­ρω­ση των δύο Βά­σκων αγω­νι­στών και των δύο προ­σφύ­γων, οι οποί­οι, επει­δή αμ­φι­σβή­τη­σαν έμπρα­κτα το ρα­τσι­στι­κό συ­νο­ρια­κό κα­θε­στώς της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, συ­νε­λή­φθη­σαν στο λι­μά­νι της Ηγου­με­νί­τσας και απει­λού­νται σή­με­ρα με βα­ριές κα­τη­γο­ρί­ες οι μεν και με μακρά κρά­τη­ση και απέ­λα­ση οι δε.

Δη­λώ­νου­με ότι η πράξη ανυ­πα­κο­ής του Μικέλ και της Μπέ­γκο να με­τα­φέ­ρουν πρό­σφυ­γες από την Ελ­λά­δα στη Χώρα των Βά­σκων είναι μια πράξη που όχι μόνο δεν πρέ­πει να διώ­κε­ται αλλά που απο­τε­λεί πα­ρά­δειγ­μα αν­θρω­πιάς, αλ­λη­λεγ­γύ­ης και δι­καιο­σύ­νης, σε μια Ευ­ρώ­πη που θυ­μί­ζει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο τις σκο­τει­νό­τε­ρες επο­χές της ιστο­ρί­ας της, μια Ευ­ρώ­πη που υψώ­νει φρά­χτες και πα­ρα­τάσ­σει στρα­τιω­τι­κά σώ­μα­τα απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες του πο­λέ­μου, της κα­τα­πί­ε­σης και της φτώ­χιας, την ίδια στιγ­μή που αφή­νει το κε­φά­λαιο να κυ­κλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρα. Οι συλ­λη­φθέ­ντες/-ίσ­σες Mikel Zuloaga, Begoña Huarte, Reza Ali και Ahmet Awais αξί­ζουν τον πλήρη σε­βα­σμό και τη στή­ρι­ξη μας.

Κα­τα­δι­κά­ζου­με την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της αλ­λη­λεγ­γύ­ης, με το πρό­σχη­μα της «πά­τα­ξης της δια­κί­νη­σης προ­σφύ­γων», κα­τη­γο­ρία που προ­βλέ­πει εξο­ντω­τι­κές ποι­νές φυ­λά­κι­σης.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι της χώρας μας θα συ­νε­χί­σουν να αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα της Ευ­ρώ­πης-Φρού­ριο, για να κα­ταρ­γη­θεί η συμ­φω­νία Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης-Τουρ­κί­ας, η οποία στη­ρί­ζε­ται από την ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση, ενά­ντια στο δια­χω­ρι­σμό των αν­θρώ­πων ανά­λο­γα με την εθνι­κό­τη­τα, τη θρη­σκεία και το φύλο. Θα συ­νε­χί­σουν τον αγώνα για την ελευ­θε­ρία με­τα­κί­νη­σης και το δι­καί­ω­μα πα­ρα­μο­νής των προ­σφύ­γων.

Γκό­τσης Στά­θης

Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης

Τουλ­γα­ρί­δης Κώ­στας

μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ

Advertisements

Ο σύγχρονος πολιτισμός, τα ιδιωτικά συμφέροντα και ο Ενιαίος Σύλλογος Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Την Παρασκευή 16/12 ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής-Στερεάς και Νήσων οργανώνει ημερίδα με θέμα «Η αξιοποίηση των Δομών του Σύγχρονου Πολιτισμού από το Δημόσιο» στο Μέγαρο Μουσικής. Ντάξει, μπορεί να μην το μάθαν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου, αλλά ναι, τη διοργανώνει. Ίσως να μην έχει χώρο για τους απλούς εργαζόμενους, αλλά θα μιλήσουν όλοι οι (διορισμένοι) Διευθυντάδες.  Ίσως να μην έχει καν προβλεφθεί στο πρόγραμμα ούτε μισή ώρα για συζήτηση από όποιον έρθει να την παρακολουθήσει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι … δημόσιες σχέσεις (τι; θέλετε να χετε και άποψη;).  Συνέχεια

Στάση εργασίας των εργαζόμενων στον ΟΑΕΔ με αίτημα να σταματήσουν οι αναθέσεις σε ιδιώτες

Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ κάνουν κατάληψη και στάση εργασίας για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα που εξυπηρετεί τους ανέργους. Γιατί το καλοπληρωμενο στον ιδιωτικό τομέα ΟΠΣ αυτή τη στιγμή ΔΕΝ λειτουργεί! Και ζητά να πάψουν οι αναθέσεις στους ιδιώτες που μας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Συνέχεια

Ανακοίνωση για τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Νίκο Ζαχαράκη

Όσοι και όσες τον γνωρίσαμε, βρεθήκαμε μαζί του στους ίδιους δρόμους, δεν έχουμε λόγια να περιγράψουμε το βάρος της άδικης απώλειας. Χάσαμε έναν μεγάλο αγωνιστή και άνθρωπο. Παραθέτουμε την ανακοίνωση της ΠΟΕΙΔΔ, στα γραφεία της οποίας βρισκόταν μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Ανακοίνωση για τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Νίκο Ζαχαράκη

»Έφυγε» αιφνίδια από κοντά μας ο αγαπητός φίλος, συναγωνιστής και συνάδελφος, Νίκος Ζαχαράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ).

Άνθρωπος σπάνιος, αγνός, καλόκαρδος και πρόθυμος να βοηθήσει τους συναδέλφους, χωρίς καμία ιδιοτέλεια και χωρίς να υπολογίζει το προσωπικό του κόστος. Με την πολύχρονη συνδικαλιστική του πείρα βρισκόταν δίπλα στους νεότερους συνδικαλιστές, πάντα με ευγένεια, διακριτικότητα, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό.

Συνδικαλιστής που τίμησε απόλυτα την έννοια του όρου και η απώλειά του (αργά το απόγευμα της Δευτέρας 13.12.2016 στα γραφεία της Ομοσπονδίας) μας γεμίζει με πόνο και θλίψη…

Αντίο Νίκο μας… Καλό ταξίδι φίλε…

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο Πατιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας, την Πέμπτη 15.12.2016, στις 13.00 μ.μ.

 

Για την Ε.Ε. της ΠΟΕΙΔΔ

Ο Αντιπρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Σπύρος Σαμαρτζής                                                               Άρης Βάσιος

 

 

8 Δεκέμβρη: Κάθε απεργός είναι «καρφί» στο μάτι της κυβέρνησης και της εργοδοσίας 

15220159_559458517598608_8684092358833724791_n

Όλοι στο Μουσείο στις 10.30 πμ

Οι «διαπραγματεύσεις» κυβέρνησης και δανειστών δείχνουν ότι νέα άγρια μέτρα ετοιμάζονται για τους εργαζόμενους, σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Το ΔΝΤ ζητά μέτρα 4,2 δισ. Ευρώ, ο ΣΕΒ απαιτεί να νομιμοποιηθεί ο σημερινός κοινωνικός μεσαίωνας, ενώ η ΕΕ θέλει να επιβάλλει στους λαούς το «ελληνικό μοντέλο». Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θέλει να κλείσει με κάθε τρόπο η δεύτερη αξιολόγηση, επιδιώκει να ψηφίσει χωρίς μεγάλες αντιστάσεις τα βάρβαρα νέα μέτρα. Αποδέχεται την επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη όπως ζητούν οι δανειστές και εγγυάται πως θα εξασφαλίζονται τα αιματηρά πρωτογενή πλεονάσματα και η εξυπηρέτηση του χρέους. Στα εργασιακά θέλει να ψηφίσει μέτρα για τον ιδιωτικό αλλά και για τον δημόσιο τομέα, που είναι θέμα «ζωής και θανάτου» για το κεφάλαιο, όπως: Συνέχεια

Κι άλλα χρωστούμενα της ΠΟΕ ΥΠΠΟ…

Προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ ΥΠΠΟ χρειαζόταν ακόμη 25.000 ευρώ! Πρόκειται για εισφορές που -όπως μαθαμε από την ΑΔΕΔΥ- η ΠΟΕ ΥΠΠΟ χρώσταγε στην ΑΔΕΔΥ. Για ποιο λόγο η ΠΟΕ ΥΠΠΟ δεν είχε δώσει εγκαίρως την συνδρομή στην ΑΔΕΔΥ (συνδρομή που βγαίνει από τις εισφορές των εργαζομένων, δηλαδή όλων μας), είναι ένα μυστήριο. Ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο όμως είναι γιατι στο πρόσφατο συνέδριο (πριν 1,5 μήνα μόλις!) η ΠΟΕ ΥΠΠΟ «ξέχασε» να αναφέρει στον οικονομικό της απολογισμό ότι χρώσταγε αυτό το ποσό στην ΑΔΕΔΥ. Συνέχεια

Πλειοψηφία στην ΑΔΕΔΥ για την εγγραφή των συμβασιούχων στα σωματεία!

adedyΤο καταστατικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ με σημαντική πλειοψηφία 70% υπερψήφισε την πρόταση να γράφονται, ως μέλη των σωματείων όλοι οι ελαστικά εργαζόμενοι στο δημόσιο. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει το καταστατικό, καθώς χρειαζόταν τα 3/4 των ψήφων. Η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ καταψήφισαν την πρόταση στο καταστατικό συνέδριο, όπως άλλωστε έκαναν και στο συνέδριο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ (βλ. εδώ). Οι εκπρόσωποι της ΕΑΚ στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, μαζί με τους εκπροσώπους των Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων-Κινήσεων στον δημόσιο τομέα, υπερψήφισαν την καταστατική αλλαγή και θα προσπαθήσουν να γίνει πράξη και στα σωματεία.

Συνέχεια