Εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ

15134470_610236719176485_1100358240_n

Αυτό το διάστημα διεξάγονται σε όλη τη χώρα εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και ΙΔΑΧ εργαζομένων στα Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι όργανα διοίκησης, αρμόδια για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων (π.χ. μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), για τις κρίσεις Τμηματαρχών, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, για την απόδοση ειδικότητας και για άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών, η χορήγηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή άνευ αποδοχών αδειών και η χορήγηση αδειών για την άσκηση ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή. Συνέχεια

Advertisements

Υπηρεσιακά Συμβούλια: η επόμενη μέρα…

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έγιναν σε μια περίοδο κρίσιμη για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων και γενικότερα για τις εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση.

Στο ΥΠΠΟΑ, τα Συμβούλια περιορίστηκαν από 5 σε 3, ενώ έγινε και αναδιάρθρωση των κλάδων/ειδικοτήτων εργαζομένων που υπάγονται στο καθένα από αυτά: έτσι τα Υπηρεσιακά εργατοτεχνιτών και αρχαιοφυλάκων συνενώθηκαν σε ένα (Γ΄), οι συντηρητές αποσπάστηκαν από τους αρχαιολόγους και βρέθηκαν σε κοινό Υπηρεσιακό με τους διοικητικούς (Β΄), το αυτόνομο Υπηρεσιακό των μηχανικών καταργήθηκε και τα ζητήματα του κλάδου θα χειρίζεται κοινό με τους αρχαιολόγους Υπηρεσιακό (Α΄).

Οι αλλαγές αυτές, που στόχευαν μεταξύ άλλων και στον περιορισμό της εκπροσώπησης των ανεξάρτητων αγωνιστικών ρευμάτων εργαζομένων όπως η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, σε συνδυασμό με τη σχετικά μειωμένη συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές (ειδικά στις κάλπες της Αθήνας), δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων σε σχέση με τις εκλογές του 2012.

Μπορούν, ωστόσο, να επισημανθούν κάποια σημεία:

  1. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, που πρώτευσε στο Α΄ Υπηρεσιακό και στις δύο κάλπες (μονίμων και ΙΔΑΧ), επιβεβαίωσε τη σταθερή και με ανοδικές τάσεις δυναμική της (βλ. παρακάτω αποτελέσματα και αναλυτική σταυροδοσία).
  1. Η Αυτόνομη Παρέμβαση επιχείρησε χωρίς επιτυχία την αυτοτελή καταγραφή της στο Α΄ Υπηρεσιακό (κάλπη μονίμων), ενώ προχώρησε σε σύμπραξη με την πρωτοεμφανιζόμενη Αγωνιστική Δράση, που προέρχεται από την Αγωνιστική Συσπείρωση (ΔΗΜΑΡ). Η συνεργασία αυτή (Ριζοσπαστικό Μέτωπο) επέτρεψε την εκλογή αιρετού στο Β΄ Υπηρεσιακό, τόσο στους μόνιμους όσο και στους ΙΔΑΧ. Αντίθετα, στο Γ΄ Υπηρεσιακό το Ριζοσπαστικό Μέτωπο (με τη σύμπραξη αυτή τη φορά της Δημοκρατικής Συνεργασίας) δεν πέτυχε την εκλογή αιρετών.
  1. Με πολλά ονόματα εμφανίστηκαν οι δυνάμεις της ΠΑΣΚ… Στο Β΄ Υπηρεσιακό, ως Ανεξάρτητη Κίνηση, εξέλεξε αιρετό και στις δύο κάλπες. Στο Γ΄ Υπηρεσιακό, όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών της, επέλεξε να κατεβάσει δύο «κλαδικά» ψηφοδέλτια, ένα αρχαιοφυλάκων (ΠΑΚΑ) και ένα εργατοτεχνικών (Ενωτική Πρωτοβουλία), για να διεκδικήσει και τις δύο θέσεις αιρετών. Η κίνηση αυτή πέτυχε στην κάλπη των ΙΔΑΧ, όχι όμως και στην κάλπη των μονίμων, όπου η ΔΑΚΕ κατάφερε να εκλέξει τον μοναδικό της αιρετό σε όλα τα Συμβούλια…

Αποτελέσματα και σταυροδοσίες στο A΄και Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μονίμων (Αρχαιολόγοι, Μηχανικοί κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 421   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

ΕΑΚ

173 Ε. Καραγεώργου: 136 στ. Γ. Στρατούλη: 39 σταυροί
ΕΣΔΑΜ 169 Μ. Κόμβου: 48 σταυροί Π. Αδάμ Βελένη: 29 σταυροί
Αυτ. Παρέμβαση 66
Άκυρα: 13

Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΔΑΧ (Αρχαιολόγοι, Μηχανικοί κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 363   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

ΕΑΚ

183 Α. Τσιτούρη: 127 σταυροί Π. Βοσνίδης: 53 σταυροί
ΕΣΔΑΜ 155 Θ. Βάκουλης: 89 σταυροί Τ. Πρωτοψάλτη: 30 σταυροί
Άκυρα 25

 Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μονίμων (Διοικητικοί, Συντηρητές κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 441   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

ΕΑΚ

56
Ριζ. Μέτωπο – Α. Π. 193 Ν. Ξυδιά: 56 σταυροί Γ. Καραχάλιος: 51 σταυροί
Ανεξ. Κίνηση Εργαζ. 91 Ι. Δέτσης: 19 σταυροί Ε. Αλεξανδρή: 18 σταυροί
ΔΑΚΕ 59
ΔΑΣ 25
Άκυρα: 17

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΔΑΧ (Διοικητικοί, Συντηρητές κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 638   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

Ανεξάρτητη υποψ.(ΕΑΚ)

68
Ανεξ. Κίνηση Εργαζ. 183 Χ. Σαμοϊλης: 58 σταυροί Δ. Οικονόμου: 58 σταυροί
Ριζ. Μέτωπο – Α. Π. 155 Ν. Κατσικώστα: 94 σταυροί Γ. Μπουδάλης: 55 σταυροί
ΔΑΚΕ 108
Νέα Δημοκ. Ανεξ. Κίνηση 64
Άκυρα 60

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση ευχαριστεί όσους την τίμησαν με την ψήφο τους, και διαβεβαιώνει ότι – όπως συνέβαινε και μέχρι σήμερα – οι αιρετοί της θα είναι στη διάθεση του κάθε συναδέλφου – μαχητικοί, ακριβοδίκαιοι και ανιδιοτελείς, υπερασπιζόμενοι κάθε νόμιμο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων.

Καλούμε, επίσης, τους εργαζόμενους και τα Σωματεία να παλέψουν για να υπάρξει μια διαφορετική ενιαία αντιμετώπιση για τα υπηρεσιακά ζητήματα όλων των υπαλλήλων, μακριά από «παραταξιακές διευκολύνσεις» και «προσωπικές εξυπηρετήσεις» που προωθούσαν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: Ας στείλουμε και πάλι ένα ηχηρό μήνυμα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ!

Αυτό το διάστημα διεξάγονται σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι όργανα διοίκησης, αρμόδια για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων (π.χ. μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), αλλά και για άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών, η χορήγηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή άνευ αποδοχών αδειών και η χορήγηση αδειών για την άσκηση ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή. Δυστυχώς, οι μνημονιακοί νόμοι αφαίρεσαν – για ευνόητους λόγους – από τα υπηρεσιακά συμβούλια την αρμοδιότητα των κρίσεων – τοποθετήσεων Τμηματαρχών και Διευθυντών, καθώς και τη δυνατότητά τους να λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια!

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελούνται από 3 μέλη διορισμένα από τη Διοίκηση και 2 αιρετούς αντιπροσώπους των εργαζομένων. Έτσι, τα διορισμένα μέλη (ελεγχόμενα από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου) έχουν πάντα την απόλυτη πλειοψηφία. Ασφαλώς δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή, αφού τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελούν κατεξοχήν διαδικασία μέσω της οποίας η Διοίκηση προσπαθεί να περνά τις ευνοϊκές μεταχειρίσεις των «ημετέρων». Το ζήτημα όμως είναι, ποια είναι η στάση των αιρετών απέναντι σε αυτή την κατάσταση; Συνέχεια

Η «αξιοκρατία» στη δημόσια διοίκηση καλά κρατεί! (περί επαίνων, προθύμων, επιτροπών αξιολογήσεων, και άλλες ιστορίες…)

panekpaideftiko_25_oktobrh___32_Όχι ότι δεν έχουμε ήδη πάρει την πρόγευση για το τι εννοούν «καλούς δημοσίους υπαλλήλους» η κυβέρνηση και η Τρόικα, αλλά μερικά πράγματα παραείναι προκλητικά!

Πριν λίγες μέρες έφτασε στο Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ η από 21/6/13 επιστολή του κ. Μανιτάκη (τρεις μόλις μέρες πριν τον ανασχηματισμό!) προς τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Κ. Τζαβάρα, με την οποία ζητά την απονομή «επαίνου» για τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟ που συμμετείχαν στις περίφημες «Επιτροπές Αξιολόγησης Δομών Οργανικών μονάδων των Υπουργείων»!  Σημειώνουμε ότι η απονομή επαίνου, πέρα από την ηθική επιβράβευση, ισοδυναμεί με 70 μόρια σε όποιες μελλοντικές κρίσεις. Αντίστοιχες επιστολές έφτασαν, βέβαια, και στο Α΄ Υπηρεσιακό  Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ καθώς και σε άλλα Υπουργεία.

Για όσους δεν θυμούνται καλά την ιστορία, πρόκειται για τις Επιτροπές στων οποίων τις εκθέσεις/πορίσματα υποτίθεται ότι στηρίχθηκαν οι προτάσεις για τους νέους Οργανισμούς, η συρρίκνωση των δομών του δημοσίου και οι αθρόες απολύσεις υπαλλήλων. Θυμίζουμε ότι στην τελευταία σελίδα εκείνης της έκθεσης αξιολόγησης είχαν μετρηθεί ως «προσεχώς συνταξιοδοτούμενοι» 500 υπάλληλοι, αριθμός που μετατράπηκε σε μια νύχτα σε δήθεν «πλεονάζον προσωπικό» που έπρεπε να βγει σε διαθεσιμότητα! Θυμίζουμε, επίσης. ότι αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ! Ενώ ολοκληρώθηκαν –υποτίθεται- τον Φεβρουάριο 2013, όχι μόνο δεν έχουν δοθεί στα Σωματεία και την ΑΔΕΔΥ, αλλά δεν έχουν καν δοθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχει προσφύγει η ΑΔΕΔΥ κατά των αποφάσεων για τις «διαθεσιμότητες», παρότι –υποτίθεται και πάλι- ότι αποτελούσαν προϋπόθεση για να «βρεθεί» αν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό (με βάση τον ίδιο το Ν. 4172/13). Συνέχεια