Υπηρεσιακά Συμβούλια: η επόμενη μέρα…

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έγιναν σε μια περίοδο κρίσιμη για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων και γενικότερα για τις εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση.

Στο ΥΠΠΟΑ, τα Συμβούλια περιορίστηκαν από 5 σε 3, ενώ έγινε και αναδιάρθρωση των κλάδων/ειδικοτήτων εργαζομένων που υπάγονται στο καθένα από αυτά: έτσι τα Υπηρεσιακά εργατοτεχνιτών και αρχαιοφυλάκων συνενώθηκαν σε ένα (Γ΄), οι συντηρητές αποσπάστηκαν από τους αρχαιολόγους και βρέθηκαν σε κοινό Υπηρεσιακό με τους διοικητικούς (Β΄), το αυτόνομο Υπηρεσιακό των μηχανικών καταργήθηκε και τα ζητήματα του κλάδου θα χειρίζεται κοινό με τους αρχαιολόγους Υπηρεσιακό (Α΄).

Οι αλλαγές αυτές, που στόχευαν μεταξύ άλλων και στον περιορισμό της εκπροσώπησης των ανεξάρτητων αγωνιστικών ρευμάτων εργαζομένων όπως η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, σε συνδυασμό με τη σχετικά μειωμένη συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές (ειδικά στις κάλπες της Αθήνας), δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων σε σχέση με τις εκλογές του 2012.

Μπορούν, ωστόσο, να επισημανθούν κάποια σημεία:

  1. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, που πρώτευσε στο Α΄ Υπηρεσιακό και στις δύο κάλπες (μονίμων και ΙΔΑΧ), επιβεβαίωσε τη σταθερή και με ανοδικές τάσεις δυναμική της (βλ. παρακάτω αποτελέσματα και αναλυτική σταυροδοσία).
  1. Η Αυτόνομη Παρέμβαση επιχείρησε χωρίς επιτυχία την αυτοτελή καταγραφή της στο Α΄ Υπηρεσιακό (κάλπη μονίμων), ενώ προχώρησε σε σύμπραξη με την πρωτοεμφανιζόμενη Αγωνιστική Δράση, που προέρχεται από την Αγωνιστική Συσπείρωση (ΔΗΜΑΡ). Η συνεργασία αυτή (Ριζοσπαστικό Μέτωπο) επέτρεψε την εκλογή αιρετού στο Β΄ Υπηρεσιακό, τόσο στους μόνιμους όσο και στους ΙΔΑΧ. Αντίθετα, στο Γ΄ Υπηρεσιακό το Ριζοσπαστικό Μέτωπο (με τη σύμπραξη αυτή τη φορά της Δημοκρατικής Συνεργασίας) δεν πέτυχε την εκλογή αιρετών.
  1. Με πολλά ονόματα εμφανίστηκαν οι δυνάμεις της ΠΑΣΚ… Στο Β΄ Υπηρεσιακό, ως Ανεξάρτητη Κίνηση, εξέλεξε αιρετό και στις δύο κάλπες. Στο Γ΄ Υπηρεσιακό, όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών της, επέλεξε να κατεβάσει δύο «κλαδικά» ψηφοδέλτια, ένα αρχαιοφυλάκων (ΠΑΚΑ) και ένα εργατοτεχνικών (Ενωτική Πρωτοβουλία), για να διεκδικήσει και τις δύο θέσεις αιρετών. Η κίνηση αυτή πέτυχε στην κάλπη των ΙΔΑΧ, όχι όμως και στην κάλπη των μονίμων, όπου η ΔΑΚΕ κατάφερε να εκλέξει τον μοναδικό της αιρετό σε όλα τα Συμβούλια…

Αποτελέσματα και σταυροδοσίες στο A΄και Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μονίμων (Αρχαιολόγοι, Μηχανικοί κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 421   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

ΕΑΚ

173 Ε. Καραγεώργου: 136 στ. Γ. Στρατούλη: 39 σταυροί
ΕΣΔΑΜ 169 Μ. Κόμβου: 48 σταυροί Π. Αδάμ Βελένη: 29 σταυροί
Αυτ. Παρέμβαση 66
Άκυρα: 13

Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΔΑΧ (Αρχαιολόγοι, Μηχανικοί κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 363   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

ΕΑΚ

183 Α. Τσιτούρη: 127 σταυροί Π. Βοσνίδης: 53 σταυροί
ΕΣΔΑΜ 155 Θ. Βάκουλης: 89 σταυροί Τ. Πρωτοψάλτη: 30 σταυροί
Άκυρα 25

 Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μονίμων (Διοικητικοί, Συντηρητές κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 441   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

ΕΑΚ

56
Ριζ. Μέτωπο – Α. Π. 193 Ν. Ξυδιά: 56 σταυροί Γ. Καραχάλιος: 51 σταυροί
Ανεξ. Κίνηση Εργαζ. 91 Ι. Δέτσης: 19 σταυροί Ε. Αλεξανδρή: 18 σταυροί
ΔΑΚΕ 59
ΔΑΣ 25
Άκυρα: 17

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΔΑΧ (Διοικητικοί, Συντηρητές κλπ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 638   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

Ανεξάρτητη υποψ.(ΕΑΚ)

68
Ανεξ. Κίνηση Εργαζ. 183 Χ. Σαμοϊλης: 58 σταυροί Δ. Οικονόμου: 58 σταυροί
Ριζ. Μέτωπο – Α. Π. 155 Ν. Κατσικώστα: 94 σταυροί Γ. Μπουδάλης: 55 σταυροί
ΔΑΚΕ 108
Νέα Δημοκ. Ανεξ. Κίνηση 64
Άκυρα 60

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση ευχαριστεί όσους την τίμησαν με την ψήφο τους, και διαβεβαιώνει ότι – όπως συνέβαινε και μέχρι σήμερα – οι αιρετοί της θα είναι στη διάθεση του κάθε συναδέλφου – μαχητικοί, ακριβοδίκαιοι και ανιδιοτελείς, υπερασπιζόμενοι κάθε νόμιμο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων.

Καλούμε, επίσης, τους εργαζόμενους και τα Σωματεία να παλέψουν για να υπάρξει μια διαφορετική ενιαία αντιμετώπιση για τα υπηρεσιακά ζητήματα όλων των υπαλλήλων, μακριά από «παραταξιακές διευκολύνσεις» και «προσωπικές εξυπηρετήσεις» που προωθούσαν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες.

Advertisements