Σχετικά με το προεδρείο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Στο πρώτο ΔΣ που πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για το θέμα της συγκρότησης προεδρείου, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση τοποθετήθηκε,με βάση τις πάγιες θέσεις της για προεδρείο με προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο δημοσιοποιούμε στους συναδέλφους. Η θέση αυτή είναι πάγια θέση της Ενωτικής, και έχει διατυπωθεί σε όλους τους Συλλόγους όπου εκλέγονται μέλη της Ενωτικής: τα προεδρεία συγκροτούνται για να οδηγήσουν τους συλλόγους σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κι όχι για να μοιράζονται μεταξύ τους θέσεις οι παρατάξεις.
Ακολουθούν το προγραμματικό πλαίσιο που προτάθηκε από την ΕΑΚ στο ΔΣ του ΣΕΑ για τη συγκρότηση προεδρείου, για να είναι σε γνώση όλων των συναδέλφων και να κρίνουν αν είναι το ελάχιστο αναγκαίο για τη συγκυρία, καθώς και το προγραμματικό πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί από τις παρατάξεις που συμμετείχαν στο προηγούμενο ΔΣ (του 2014), γιατί κάποιοι -ηθελημένα ή αθέλητα- ξεχνούν…

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΑ: Τετάρτη 31/5

Α.Το προγραμματικό πλαίσιο που προτάθηκε από την ΕΑΚ στο ΔΣ της 23/5/2017 στις άλλες παρατάξεις για συνδιαμόρφωση

Εκτός από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΣΕΑ, καθώς και της
υλοποίησης του προγράμματος δράσης της τελευταίας Γ.Σ., το Δ.Σ. του ΣΕΑ
συνομολογεί τα εξής:

1. Υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Άμεση
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των δραματικών ελλείψεων στην ΑΥ.
Καμία πολιτική για τον πολιτισμό, κανένας Οργανισμός -καλύτερος ή
χειρότερος- δεν μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία αν δεν καλυφθούν τα
τρομακτικά κενά σε προσωπικό. Απαραίτητη είναι η θέσπιση ενός ενιαίου και
τακτού τρόπου για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
Επανασύσταση των κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΥΠΠΟΑ που
καταργήθηκαν με τον Οργανισμό του 2014 καθώς και την αύξησή τους.

2. Αύξηση των δαπανών για τον πολιτισμό. Στήριξη των δημόσιων Υπηρεσιών του
πολιτισμού με επαρκή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

3. Αναθεώρηση επί τα βελτίω του ενιαίου μισθολογίου και επαναφορά των
μισθών, επιδομάτων και δώρων.

4. Δυναμική αντιπαράθεση στις μνημονιακές πολιτικές που απειλούν με
συρρίκνωση και υποβάθμιση τον πολιτισμό και κάθε δημόσιο αγαθό, σε κάθε
μορφή άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης του αρχαιολογικού έργου, στην
εκποίηση δημόσιας περιουσίας και τις φαστ-τρακ επενδύσεις, στις αντεργατικές
ρυθμίσεις, σε συντονισμό με άλλους Συλλόγους και κλάδους (εντός και εκτός
ΥΠΠΟΑ) που δρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Περαιτέρω επεξεργασία θέσεων του
Συλλόγου για την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού ως δημόσιου και
κοινωνικού αγαθού, το οποίο συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και κοινωνική
ευημερία, και που είναι αναγκαίο να παραμείνει υπό κρατική διαχείριση.

5. Προασπιζόμαστε τον αρχαιολογικό νόμο και τη δημόσια περιουσία. Ζητάμε να
αποσυρθούν οι διατάξεις των νόμων που ψαλιδίζουν τον αρχαιολογικό νόμο και
τη συνταγματική επιταγή για προστασία των μνημείων και ανοίγουν το δρόμο σε
«ιδιωτικούς» όρους πολεοδόμησης, χρήσης γης και προστασίας των μνημείων όπως
στον Αστέρα, το Ελληνικό, το Κάβο Σίδερο Λασιθίου κ.α. Απαιτούμε να
σταματήσει η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και του νέου
Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Άμεση επιστροφή των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ στην
κυριότητα του δημοσίου.

6. Υπεράσπιση με κάθε πρόσφορο μέσο της ανεξαρτησίας και του δημόσιου
χαρακτήρα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Να ενδυναμωθεί ο κοινωνικός ρόλος της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών στην
αρχαιολογική κληρονομιά, το νεότερο και σύγχρονο πολιτισμό. Απέναντι σε κάθε
σχέδιο ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς,
εμπλοκής ιδιωτών σε προγράμματα διαχείρισης ή παραχώρησης δημόσιου χώρου σε
ιδιωτικά συμφέροντα, τραπεζικούς ομίλους, ιδρύματα (λ.χ. Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος», «Διάζωμα»). Απέναντι στη δημιουργία ποικιλώνυμων παράλληλων δομών
και παραϋπηρεσιών, στην απόσπαση δομών από την ΑΥ όπως το Μουσείο Ακρόπολης,
στην περαιτέρω αυτονόμηση δομών όπως το Μουσείο Κανελλοπούλου, στους
σχεδιασμούς για τη μετατροπή δημόσιων μουσείων σε ΝΠΔΔ.

7. Διεκδικούμε ένα κύμα ριζικών αλλαγών για τον εκδημοκρατισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και τον τρόπο λήψης αποφάσεων που αφορούν στην πολιτιστική
κληρονομιά.

8. Σαφής ανεξαρτησία του Συλλόγου από την πολιτική ηγεσία και κάθε μηχανισμό
εξουσίας στο ΥΠΠΟΑ. Διαφανής και δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας του
Συλλόγου με ανοιχτές συνεδριάσεις του ΔΣ, διαφάνεια στα οικονομικά, συνεχή
ενημέρωση των συναδέλφων για όλες τις δράσεις του ΔΣ, στήριξη των Τοπικών
Επιτροπών και των τοπικών συνελεύσεων. Συμπαράσταση του Συλλόγου σε κάθε
μικρό ή μεγάλο πρόβλημα των συναδέλφων

9. Συνέχιση της προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μέσα από την
ημέρα δράσης του ΣΕΑ καθώς και μέσα από τις πολυποίκιλες διαλέξεις, ημερίδες
και άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από τον ΣΕΑ πανελλαδικά, για να
αποκατασταθεί η σχέση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κοινωνίας, για να κάνουμε
τους πολίτες συμμάχους και όχι αντίπαλους στο έργο μας.

10. Στήριξη του επιστημονικού έργου όλων των συναδέλφων, ζωντάνεμα της
επιστημονικής συζήτησης και συμβολή της πλούσιας εμπειρίας των αρχαιολόγων
του ΥΠΠΟΑ στις νέες κατευθύνσεις της αρχαιολογικής επιστήμης. Συνεργασία με
την πανεπιστημιακή κοινότητα, την εκπαίδευση και τους πολίτες τόσο για την
προώθηση της επιστήμης όσο και για την κοινωνικοποίηση της προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς.

11. Προσπάθεια για αμεσοδημοκρατική και συλλογική λειτουργία του Συλλόγου,
με μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των μελών σε όλα τα επίπεδα (από τις
απεργίες ως τις επιτροπές του Συλλόγου) κόντρα στην λογική της ανάθεσης.

Β.Το προγραμματικό πλαίσιο που καταλήχθηκε το 2014, όπως είχε σταλεί τότε σε όλα τα μέλη του ΣΕΑ

From: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ [mailto:archaeol@otenet.gr]
Sent: Tuesday, May 6, 2014 1:06 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕΑ

Πέρα από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΣΕΑ, καθώς και της
υλοποίησης του προγράμματος δράσης της τελευταίας Γ.Σ., το Δ.Σ. του ΣΕΑ
συνομολογεί τα εξής:

1. Υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους, καμία κουβέντα για αλλαγή Οργανισμού του
ΥΠΠΟΑ αν πρώτα δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, όπως έχουν αποφασίσει
επανειλημμένως οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

2. Δυναμική και ευθεία αντιπαράθεση στις κυβερνητικές και μνημονιακές
πολιτικές. Πάλη ενάντια σε κάθε πολιτική που απειλεί με συρρίκνωση και
υποβάθμιση τον πολιτισμό και κάθε δημόσιο αγαθό, σε κάθε μορφή άμεσης ή
έμμεσης ιδιωτικοποίησης του αρχαιολογικού έργου, στην εκποίηση δημόσιας
περιουσίας και τις φαστ-τρακ επενδύσεις, στις αντεργατικές ρυθμίσεις, σε
συντονισμό με άλλους Συλλόγους και κλάδους (εντός και εκτός ΥΠΠΟΑ) που δρουν
σε αυτή την κατεύθυνση. Περαιτέρω επεξεργασία θέσεων του Συλλόγου για την
προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, το
οποίο συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, και που είναι
αναγκαίο να παραμείνει υπό κρατική διαχείριση.

3. Υπεράσπιση με κάθε πρόσφορο μέσο της ανεξαρτησίας και του δημόσιου
χαρακτήρα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Καμιά κουβέντα για υπαγωγή της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στις περιφέρειες ή τον τουρισμό. Να εξασφαλιστεί
επαρκής χρηματοδότηση και σταθερή στελέχωση του ΥΠΠΟΑ. Να ενδυναμωθεί ο
κοινωνικός ρόλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της καθολικής πρόσβασης
όλων των πολιτών στην αρχαιολογική κληρονομιά, το νεότερο και σύγχρονο
πολιτισμό.

4. Διεκδικούμε ένα κύμα ριζικών αλλαγών για τον εκδημοκρατισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και τον τρόπο λήψης αποφάσεων που αφορούν στην πολιτιστική
κληρονομιά.

5. Σαφής ανεξαρτησία του Συλλόγου από την πολιτική ηγεσία και κάθε μηχανισμό
εξουσίας στο ΥΠΠΟΑ. Διαφανής και δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας του
Συλλόγου με ανοιχτές συνεδριάσεις του ΔΣ, διαφάνεια στα οικονομικά, συνεχή
ενημέρωση των συναδέλφων για όλες τις δράσεις του ΔΣ, στήριξη των Τοπικών
Επιτροπών και των τοπικών συνελεύσεων. Συμπαράσταση του Συλλόγου σε κάθε
μικρό ή μεγάλο πρόβλημα των συναδέλφων

6. Συνέχιση της προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μέσα από την
ημέρα δράσης του ΣΕΑ καθώς και μέσα από τις πολυποίκιλες διαλέξεις, ημερίδες
και άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από τον ΣΕΑ πανελλαδικά, για να
αποκατασταθεί η σχέση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κοινωνίας, για να κάνουμε
τους πολίτες συμμάχους και όχι αντίπαλους στο έργο μας.

7. Στήριξη του επιστημονικού έργου όλων των συναδέλφων, ζωντάνεμα της
επιστημονικής συζήτησης και συμβολή της πλούσιας εμπειρίας των αρχαιολόγων
του ΥΠΠΟΑ στις νέες κατευθύνσεις της αρχαιολογικής επιστήμης. Συνεργασία με
την πανεπιστημιακή κοινότητα, την εκπαίδευση και τους πολίτες τόσο για την
προώθηση της επιστήμης όσο και για την κοινωνικοποίηση της προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς.

8. Προσπάθεια για αμεσοδημοκρατική και συλλογική λειτουργία του Συλλόγου, με
μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των μελών σε όλα τα επίπεδα (από τις
απεργίες ως τις επιτροπές του Συλλόγου) κόντρα στην λογική της ανάθεσης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: