ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: Ας στείλουμε και πάλι ένα ηχηρό μήνυμα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ!

Αυτό το διάστημα διεξάγονται σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι όργανα διοίκησης, αρμόδια για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων (π.χ. μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), αλλά και για άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών, η χορήγηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή άνευ αποδοχών αδειών και η χορήγηση αδειών για την άσκηση ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή. Δυστυχώς, οι μνημονιακοί νόμοι αφαίρεσαν – για ευνόητους λόγους – από τα υπηρεσιακά συμβούλια την αρμοδιότητα των κρίσεων – τοποθετήσεων Τμηματαρχών και Διευθυντών, καθώς και τη δυνατότητά τους να λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια!

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελούνται από 3 μέλη διορισμένα από τη Διοίκηση και 2 αιρετούς αντιπροσώπους των εργαζομένων. Έτσι, τα διορισμένα μέλη (ελεγχόμενα από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου) έχουν πάντα την απόλυτη πλειοψηφία. Ασφαλώς δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή, αφού τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελούν κατεξοχήν διαδικασία μέσω της οποίας η Διοίκηση προσπαθεί να περνά τις ευνοϊκές μεταχειρίσεις των «ημετέρων». Το ζήτημα όμως είναι, ποια είναι η στάση των αιρετών απέναντι σε αυτή την κατάσταση;

Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ήταν και είναι κρίσιμος σε όλες τις συγκυρίες, γι’ αυτό το λόγο η συμμετοχή όλων μας στις εκλογές και η ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων που θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων πρέπει να είναι η απάντησή μας.

Ποιος είναι ο ρόλος των αιρετών;

Oι αιρετοί εκπρόσωποι βρίσκονται στα Συμβούλια για να εκφράζουν τα συμφέροντα όλων των εργαζόμενων και να ελέγχουν τη Διοίκηση. Η εμπειρία, όμως, δείχνει ότι οι θέσεις αυτές συνήθως χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα όταν κατέχονται από κομματικές παρατάξεις οι εκπρόσωποι των οποίων δημιουργούν γύρω τους ένα πλέγμα πελατειακών σχέσεων, υιοθετώντας τις απόψεις της πολιτικής ηγεσίας. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση συμμετέχει στις εκλογές προτείνοντας έναν άλλο τύπο αιρετού εκπροσώπου των εργαζόμενων. Η ΕΑΚ θέλει τους αιρετούς της προσιτούς σε όλους τους εργαζόμενους, μαχητικούς, ανιδιοτελείς που αντιστέκονται και δεν χαρίζονται στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ικανούς να ανταπεξέλθουν στη νέα κατάσταση που πλήττει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τον πολιτισμό. Άλλωστε, η ΕΑΚ έχει δώσει στο παρελθόν και έμπρακτα δείγματα γραφής από τη θητεία των αιρετών σε τρία υπηρεσιακά συμβούλια (τέως Β΄ μονίμων, Β΄ αορίστου χρόνου και Α΄ αορίστου χρόνου) που εξελέγησαν από το ψηφοδέλτιό της ή υποστηριζόμενοι από αυτή.

Οι αιρετοί της Ε.Α.Κ., παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες και υποκειμενικές αδυναμίες, προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εργαζόμενων:

Ενημερώνοντας ουσιαστικά τους συναδέλφους για τα κρίσιμα ζητήματα, τα προβλήματα, τις αδυναμίες, τις υστερήσεις και τις καθυστερήσεις του Υπουργείου και της Διοίκησης.

Ελέγχοντας και καταγγέλλοντας τις τυχόν αυθαιρεσίες της Διοίκησης και των πολιτικών προϊσταμένων της, που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων, και φροντίζοντας να έχουν καλή γνώση των νόμων και των εγκυκλίων, ώστε να μπορούν να ελέγχουν και να αποτρέπουν όσα η Διοίκηση προσπαθεί να περάσει «από το παράθυρο».

♦ Κοντά σε κάθε συνάδελφο ή συναδέλφισσα που έχει υποστεί τις συνέπειες των αυθαιρεσιών της Διοίκησης, πέρα από λογικές του τύπου «να εξυπηρετήσουμε τους δικούς μας».

♦ Με παρουσία και τοποθετήσεις στα Υπηρεσιακά Συμβούλια που βασίζονταν στις αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων και των Γενικών Συνελεύσεων των εργαζόμενων.

Η συνολική παρουσία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης στα Υπηρεσιακά (και Πειθαρχικά) Συμβούλια υπήρξε καθοριστική στη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων, είτε κατά τη διαδικασία κρίσεων και τοποθετήσεων Προϊσταμένων Τμήματος, είτε κατά την τοποθέτηση των συναδέλφων αορίστου χρόνου, είτε κατά τη συζήτηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και κατά τη συζήτηση άλλων σημαντικών ζητημάτων όπως οι μετακινήσεις και οι υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων κλπ. Προσπάθειά μας αποτελεί πάντα να μην υπάρχουν «ατομικά» ζητήματα που λύνονται «ατομικά», αλλά κάθε μάχη που δίνεται στο Υπηρεσιακό να αποτελεί συλλογικό θέμα των συναδέλφων και να οδηγεί σε βελτίωση της λειτουργίας της Διοίκησης, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων.

Παράλληλα, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση μοχθεί ώστε κάθε διαδικασία στο πλαίσιο των υπηρεσιακών συμβουλίων να είναι σύννομη, δίκαιη και αξιοκρατική, αποκαλύπτοντας κάθε υπονόμευση δικαιωμάτων από την πλευρά της Διοίκησης. Σε αυτόν ακριβώς το δρόμο θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε.

 ΨΗΦΟ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!

 Δείτε εδώ μερικές σημαντικές διευκρινίσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 1. Δουλγκέρη Ευπραξία του Γεωργίου, ΕΦΑ Πιερίας
 2. Καραγεώργου Ευθυμία του Δημητρίου, ΔΒΜΑ
 3. Μαρκέτου Σταματία του Παναγιώτη, ΕΦΑ Δωδεκανήσου
 4. Σαββοπούλου Θωμαή του Εμμανουήλ, ΕΦΑ Κιλκίς
 5. Στρατούλη Γεωργία του Ελευθερίου, ΕΦΑ Καστοριάς
 6. Φλώρου Καλλιόπη του Σπυρίδωνος, ΔΒΜΑ
 7. Ψαράκη Κυριακή του Εμμανουήλ, ΕΦΑ Δυτ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων

 Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 1. Βοσνίδης Παναγιώτης του Πέτρου, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
 2. Γεωργακά Βασιλική του Δημητρίου, ΕΦΑ Αθηνών
 3. Τσαρδάκα Δέσποινα του Αντωνίου, ΕΦΑ Χίου
 4. Τσιτούρη Αμαλία του Ιωάννη, ΔΒΜΑ
 5. Φαϊτάκη Στέλλα του Δημητρίου, ΕΦΑ Χίου
 6. Φανταουτσάκη Χαρίκλεια του Γεωργίου, ΕΦΑ Δωδεκανήσου
 7. Χριστοδουλίδης Νίκος του Ανδρέα, ΕΦΑ Δωδεκανήσου
 8. Χρυσάφη Μαρία του Φιλίπππου, ΕΦΑ Ξάνθης

 Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 1. Βέττας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
 2. Ζαφείρη Όλγα του Δημητρίου, Δ/νση Εποπτείας και Δράσεων
 3. Καλαφατάκη Άννα του Γεωργίου, Δ/νση Εφαρμοστικής Πολιτιστικής Πολιτικής
 4. Καρβελάς Δημήτριος του Νικολάου, ΕΦΑ Πρέβεζας
 5. Κόλλια Παναγιώτα του Γεωργίου, ΔΒΜΑ
 6. Μαρτσάκης Βασίλειος του Γεωργίου, Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
 7. Χρήστου Ζωή του Αποστόλου, ΕΦΑ Πρέβεζας

 Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 1. Καμπόσου Παναγιώτα του Γεωργίου, Δ/νση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας
  (ανεξάρτητη μεμονωμένη υποψήφια, υποστηριζόμενη από την ΕΑΚ)
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: